Stavby teplovodů

REVIS - Praha spol. s r.o. provádí stavby bezkanálových teplovodů a horkovodů včetně souvisejících objektů.

Firma disponuje vyškolenými zaměstnanci, kteří mají montážní osvědčení pro stavby bezkanálových teplovodů. Pro stavby bezkanálových teplovodů má firma veškeré potřebné vybavení.

Provádíme bezkanálové teplovody v rámci výstavby a rekonstrukcí rozvodů tepla na sídlištích i v historických centrech měst.

V oblasti rozvodů tepla provádíme rovněž stavby parovodů a to jak z předizolovaného potrubí, tak i z potrubí vakuovaného.

Spolu s teplovody a parovody si u nás můžete objednat i domovní předávací stanice a teplovodní výměníkové stanice.