REVIS - Praha spol. s r.o.

 

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Specializuje se především na provádění inženýrských staveb, konkrétně výstavbu a opravy plynovodů, kanalizací, vodovodů a částečně také jako subdodavatel pro velké stavebnictví. Za dobu své existence se zařadila mezi přední ryze české stavební firmy v oboru.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o.  působí na trhu téměř 30 let. Dobrá pověst firmy mezi odběrateli, dlouholetá tradice, aplikace moderních technologií s důrazem na ekologii z nás činí prosperující konkurenceschopnou společnost s perspektivní budoucností.

Síla společnosti i kvalita jejích služeb se odvíjí od toho, že dlouhodobě a cíleně buduje kompetence nezbytné pro úspěšné působení na cílových trzích, investuje do obnovy majetku i nových technologií, rozvíjí firemní know-how.

Nabízíme řešení

Hlavním cílem společnosti je zlepšování úrovně technického a strojního vybavení, rozvoj odborných znalostí managementu a udržování stability ekonomiky firmy.

Plynovody

 • Přes 1500 km plynovodů po celé ČR za téměř 30 let trvání společnosti.
 • Certifikace ISO a GAS, mezinárodní standardy.
 • Moderní technologické postupy a vybavení.
 • Velké objemy prací ve spolupráci s renomovanými dodavateli.

Vodovody

 • 20 let zkušeností s vodohospodářskými stavbami
 • Autorizovaní inženýři ve vedení staveb
 • Moderní technologické postupy a vybavení
 • Vodovody z tvárné litiny i polyetylénu

Kanalizace

 • Téměř 30 let zkušeností s vodohospodářskými stavbami.
 • Kanalizace gravitační, tlakové i podtlakové.
 • Stavby čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, retenčních nádrží.
 • Stavby kanalizací z kameniny, PVC i polyetylénu.

Teplovody

 • Bezkanálové teplovody z předizolovaného potrubí
 • Bezkanálové parovody z vakuovaného předizolovaného potrubí
 • Kotelny a výměníkové stanice
 • Zkušení montéři a svářeči dálkových přivaděčů

Přípojky

 • Plynové přípojky.
 • Vodovodní přípojky.
 • Kanalizační přípojky.
 • Technický partner Innogy.

Dokumenty

Zavedli jsme systémy managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu v konformitě s normou ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

Zobrazit další certifikáty