Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Dokumenty | REVIS - Praha

Důležité dokumenty

Pravidla činnosti holdingu enteria

Společnosti holdingu enteria se při své činnosti řídí mimo platných právních předpisů taktéž vnitřními pravidly vydanými v souladu s těmito právními předpisy.

Etický kodex a udržitelný rozvoj+
-

Etický kodex a další dokumenty z něj vycházející, nastavují základní vnitřní pravidla fungování holdingu enteria, směřující zejména k předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi, stejně jako k zajištění maximální souladnosti všech aspektů fungování společnosti s platnou právní úpravou, a to při co nejvyšší etické integritě a důvěryhodnosti společnosti.

Všeobecné obchodní podmínky+
-

Společnost enteria a.s. pro úpravu svých právních vztahů vydala následující všeobecné obchodní podmínky.

Informace o zpracování osobních údajů +
-

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost enteria a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže.
Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti enteria a.s. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v dokumentu UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ.

Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur +
-

Z důvodů zajištění automatického zpracování dodavateli vystavených elektronických faktur společnostem skupiny enteria jsme stanovili následující Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur.

Media kit

Veškeré potřebné podklady pro prezentaci firmy REVIS

Změnit používání Cookies.