05/2014-09/2014
Reko - změna trasy VTL č. 127 PIČÍN
21 028 000 Kč
KLIENT: RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17 IČ: 272 95 567
ROZSAH: VTL plynovod DN 300 - 3040m
09/2014-09/2014
Reko VTL Bílina - Bystřany
2 377 336 Kč
KLIENT: Kosogass - inženýring s.r.o., Říčanská 1754, 251 01 Říčany, IČ: 16555732
ROZSAH: Výměna stávajícího plynovodu DN 500 za nový VTL plynovod DN 300 v délce 700m
05/2015-09/2015
VTL č. 4 - výměna DN 500 od TU 4/11T po TU 4/9
10 045 379 Kč
KLIENT: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ: 14706768
ROZSAH: Výměna stávajícího VTL DN 500 potrubí za nové v délce 1300 m
09/2014-09/2015
Reko VTL č. 5 - 2. etapa - lokalita SLANÝ
29 809 300 Kč
KLIENT: RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17 IČ: 272 95 567
ROZSAH: VTL plynovod DN 300 - 4 536 m
07/2015-10/2015
Reko VTL č. 5 - 5 .etapa LOTOUŠSKÝ POTOK - SLANÝ
15 897 020 Kč
KLIENT: RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17 IČ: 272 95 567
ROZSAH: VTL plynovod DN 300 - 2 900 m