REVIS - Praha spol. s r.o.

 

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. působí na trhu více než 25 let. Dobrá pověst firmy mezi odběrateli, dlouholetá tradice, aplikace moderních technologií s důrazem na ekologii z nás činí prosperující konkurenceschopnou společnost s perspektivní budoucností.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. si vydobyla stabilní postavení na trhu, ekonomická situace uspokojivá a stabilní. A v hodnotách ekonomických parametrů vykazuje rovnoměrnost v závislosti na sjednaných zakázkách.

Společnost je spolehlivým zaměstnavatelem v rámci Čech. Poskytuje stále stabilně pracovní uplatnění více jak 100 zaměstnancům.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. realizuje díla stavebně montážního oboru v moderním legislativním prostředí, kde se klade důraz na dodržování bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí a vzdělávání zaměstnanců. 

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. zavedla systémy managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006, systém environmentálního managementu v konformitě s normou ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Vzhledem k permanentním investicím do technického a strojního vybavení, vzdělávání zaměstnanců a tím prohlubováním odbornosti se stala společnost držitelem oborového certifikátu GAS pro výkon činností plynárenství.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. je jedním ze členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP).

Za celou dobu existence firmy dosáhl obrat na realizovaných zakázkách hodnoty necelých 3 miliard Kč. Hlavním cílem společnosti je zlepšování úrovně technického a strojního vybavení, rozvoj odborných znalosti managementu a udržování stability ekonomiky firmy.


 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: