Stavby kanalizací a kanalizačních přípojek, čistírny odpadních vod

REVIS - Praha spol. s r.o. provádí stavby kanalizací včetně souvisejících objektů jako jsou čistírny odpadních vod, čerpací stanice, odlučovače ropných látek a retenční nádrže. Stavby kanalizací provádíme jak gravitační z PVC, PP nebo kameninového potrubí, tak i kanalizace tlakové a podtlakové.

Firma disponuje vyškolenými zaměstnanci. Pro stavby kanalizací má firma veškeré potřebné vybavení jako jsou stroje na zemní práce, zvedací a hutnící mechanizmy, pažící boxy atd.

Provádíme kanalizace v rámci zasíťování pozemků pro rodinné domy, přípojky pro průmyslové objekty a obchodní centra, rekonstrukce městské kanalizační sítě apod.

Spolu s výstavbou kanalizací provádíme stavbu souvisejících objektů jako jsou čerpací stanice, čistírny odpadních vod, retenční nádrže, odlučovače ropných látek a septiky