09/2015-11/2015
Reko VTL Kozašice - Spytovice
6 699 900 Kč
KLIENT: Kosogass - inženýring s.r.o., Říčanská 1754, 251 01 Říčany, IČ: 16555732
ROZSAH: Výměna stávajícího VTL DN 500 potrubí za nové v délce 2816 m
06/2014-05/2015
Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Braunova, Na Neklance, Praha 5
8 105 346 Kč
KLIENT: Pražská plynárenská distribuce, a.s. U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505
ROZSAH: STL PE 560 - 116m, STL PE 90 - 123m, NTL PE 160 - 106m, 35ks STL plyn. přípojek, 25 ks NTL plyn. Přípojek
03/2015-05/2015
Stavební úpravy NTL plynovodu Chaberská a přilehlé ulice, Praha 8 - 2. část
4 765 602 Kč
KLIENT: Pražská plynárenská distribuce, a.s. U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505
ROZSAH: STL PE d63 - 557m, 51ks plyn. přípojek,
06/2015-06/2015
Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Pod Brentovou, Praha 5
994 439 Kč
KLIENT: Pražská plynárenská distribuce, a.s. U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505
ROZSAH: PE 160 - 82m, 8ks plyn. přípojek,
07/2015-08/2015
Stavební úpravy NTL plynovodu Vinohradská, Praha 10
3 630 215 Kč
KLIENT: Pražská plynárenská distribuce, a.s. U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505
ROZSAH: STL PE d160 - 444m,4ks plyn. přípojek,