r.2007
Kanalizace Karolíny Světlé
10 000 000 Kč
KLIENT: SYNER s.r.o.
ROZSAH: Rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek
r.2006
Kanalizace Mnichovice
59 000 000 Kč
KLIENT: město Mnichovice
ROZSAH:
r.2004
Kanalizace a ČOV Katusice
30 000 000 Kč
KLIENT: SYNER s.r.o.
ROZSAH: Kanalizace a čistírna odpadních vod Katusice, obec do 2000 EO
06/2013-06/2013
Lipence Villas
342 Kč
KLIENT: ClubHouse
ROZSAH: sítě
06/2013-08/2013
Císařka, Praha
480 Kč
KLIENT: Císařka s.r.o.
ROZSAH: přeložka v,p