Stavby vodovodů

REVIS - Praha spol. s r.o. provádí stavby vodovodů včetně souvisejících objektů.

Firma disponuje vyškolenými zaměstnanci, kteří mají montážní osvědčení pro stavby vodovodů z tvárné litiny i z polyetylénu. Pro stavby vodovodů z polyetylénu má firma veškeré potřebné vybavení jako jsou svářecí automaty, elektrocentrály, nářadí a přípravky na upínání a čištění potrubí, rozvinovací zařízení.

Provádíme vodovody v rámci zasíťování pozemků pro rodinné domy, přípojky pro průmyslové objekty a obchodní centra, přeložky vodovodů pro uvolnění pozemků pro další výstavbu.

Spolu s výstavbou vodovodů provádíme stavebu souvisejících objektů jako jsou vodojemy, čerpací stanice, úpravny vody apod.